Online АУКЦИЈА

 ZOOM Виртуелна Тивка Аукција - Инклузивно до сензорна соба во ООУ„Св.Кирил и Методиј“-Центар, Скопје 

 

За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...
По регистрирањето, ќе добиете е-пошта за потврда.Ве покануваме и Вие да учествувате во остварувањето на оваа наша идеја и акција со купување/наддавање на производите. Доколку имате и други можности за поддршка ќе ни биде мило да го направите тоа со директен контакт со нас.

Целта на виртуелната ТИВКА АУКЦИЈА е да се соберат 3000 евра (184.500 мкд) за да се опреми т.н. сензорна соба во нашето училиште за учениците со посебни образовни потреби.

За оние кои ќе имаат најголема донација, следуваат и награди од нашите стратешки партнери:

1. Ручек за 4ца во КАНТИНА https://kantina.mk/

2. CD од последниот албум на БИБА ДОДЕВА и CD со латино музика

3. Комбинација на 3 понудени аукциски предмети


AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 1-10 ПОЧЕТНА ЦЕНА 190,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM1    АМ2   

 

АМ3   AM4   

 

AM5    AM6

 

AM7    AM8

 

AM9    AM10

За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


 

 AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 11-20 ПОЧЕТНА ЦЕНА 190,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM11    AM12

 

AM13   AM14

 

AM15    AM16

 

AM17    AM18

 

AM19   AM20

За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 21-32

ПОЧЕТНА ЦЕНА 190,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM21   AM22

 AM23    AM24

 

AM25     AM26

AM27   AM28

 

AM29    AM30

AM31   AM32

За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


 

AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 33- 42

ПОЧЕТНА ЦЕНА 100,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM33     AM34

 

AM35   AM36

 

AM37   AM38   AM39

 

AM40  AM41

 

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


 

AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 43- 51

ПОЧЕТНА ЦЕНА 50,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM43   AM44  AM46  AM47  AM48   AM49   AM50  AM51

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


 

AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 52-60 

(Донација од For Lady Скопје)

ПОЧЕТНА ЦЕНА 100,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM52   AM53   AM54   AM55  

AM57    AM58   AM59   AM60  

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...

 


 

AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 61- 65

ПОЧЕТНА ЦЕНА 190,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

 

 AM61    AM62

AM63   AM64

 

AM65   

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 72- 75

ПОЧЕТНА ЦЕНА 120,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

 

 

AM72  AM73  AM74

 

AM75

 

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


 AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 66- 71

ПОЧЕТНА ЦЕНА 200,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 100,00 МКД

AM66   AM68   AM69

 

AM70   AM71   

 

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


 

AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 76- 81

ПОЧЕТНА ЦЕНА 70,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

 

AM76   AM77   AM78  AM79

AM80  AM81

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...

 


 

AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 82 и 83

ПОЧЕТНА ЦЕНА 500,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 200,00 МКД

AM82

 

AM83

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...


AУКЦИСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 84 и 93

ПОЧЕТНА ЦЕНА 70,00 МКД, МИНИМУМ НАДДАВАЊЕ 50,00 МКД

AM84    AM85    AM86

AM87   AM88AM89

 

AM90  AM91  AM93  

 За учество во настанот на ZOOM ќе можете да се најавите директно на следниот ЛИНКhttps://us02web.zoom.us/.../tZYvcuCrrTojHtY6RJvk5e5eDXPuJ...

 

viber image 2020 12 21 22 45 31