Огласи

Категорија: Настани Објавено: Вторник, 22 Септември 2020

ОГЛАС за доделување стипендии на талентирани ученици од областа на културата од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2020/2021 година

ОГЛАС за доделување стипендии на талентирани ученици од областа на науките од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар-Скопје за учебната 2020/2021 година

ОГЛАС за доделување на стипендии на талентирани ученици од областа на спортот од општинските основни училишта на подрачјето на Општина Центар воучебната 2020/2021 година

Посети: 1144