Стипендии за учебната 2021/22

Категорија: Настани Објавено: Среда, 22 Септември 2021

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со Програмата за образование за 2021 година („Службен гласник на Општина Центар“-Скопје бр. 25/20), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје ги објавува следните огласи:

ОГЛАС - за доделување стипендии на талентирани ученици од областа на науките 

ОГЛАС - за доделување стипендии на талентирани ученици од областа на културата

ОГЛАС - за доделување стипендии на талентирани ученици од областа на спортот

Посети: 1327