Кодекси и правилници

Категорија: Новости Објавено: Вторник, 15 Септември 2020

 

Почитувани родители, драги наши ученици,

Треба да бидеме силни и самодисциплинирани, да направиме социјална дистанца, се со цел да го заштитиме сопственото, но и здравјето на другите луѓе додека трае вонредната состојба со пандемијата COVID-19. Заради таа цел изготвени се кодекси за однесување и протоколи за сите лица вклучени во системот.

Кодекс за родители

Кодекс за вработени

Кодекс за ученици

Кодекс за однесување за времетраење на online настава

Куќен ред за одвивање на наставата со физичко присуство

Протокол за физичко присуство

 

 

 

 

Посети: 16769