Распоред за настава

Категорија: Uncategorised Објавено: Вторник, 15 Септември 2020

 Распореди за одвивање на наставата со физичко присуство во учебната 2020/2021 година

 

Почитувани родители и драги ученици,

 

Наставничкиот колегиум на ООУ„Свети Кирил и Методиј“-Центар, Скопје ви посакува успешна учебна година.

Подолу на линковите имате информации за протоколот за одвивање на наставата со физичко присуство изработен според Правилникот од МОН, потребни насоки за влез во училиштето и време за одвивање на наставата.

За безбедно и непречено одвивање на наставата за време на вонредната состојба, ве молиме да го почитувате протоколот.

 

 Одделение Паралелка /Група Паралелка/Група Паралелка/Група Паралелка/Група
 Прво одделение  I 1 I2  
 Второ одделение  II1a II II2a  II
 Трето одделение III1a
III  III2a III
Четврто одделение IV1 IV2    
Петто одделение V1 V2    

Распоред за учениците од VI до IX одделение

Распоред на почеток и времетраење на часовите за учениците од VI до IX одделение

Посети: 5316
 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk@yahoo.com