Благодарност до цементарница Усје

По повод доделување на прочистувачи за воздух, ООУ Свети Кирил и Методиј, Центар - Скопје како благодарност подготви свечена приредба. 

Мојот Град

На тема „Мојот град“ учениците од деветто одделение изработија проект нагермански јазик: краток туристички водич за Скопје (Reiseführer von Schülern für Schüler) 

Вештини во возење велосипед

 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk[at]yahoo.com