Уписи на првачиња 2022/2023

Категорија: Uncategorised Објавено: Четврток, 29 Април 2021

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Почитувани родители, Ве известуваме дека уписот на првачињата за учебната 2022/2023 ќе се реализира од 3ти до 31ви мај во канцеларијата на стручната служба на училиштето

На училишната веб страна – oukimcentar.edu.mk имате податоци за што треба да донесете со вас на денот на пријавата.

Според член 63 став 1 од Законот за основно образование родителите односно старателите на оние деца кои според реонизацијата припаѓаат на ООУ „Свети Кирил и Методиј“, Центар – Скопје, треба да ги запишат своиоте деца во училиштето.

                                                                

            Документите потребни за упис може да се прикачат на меил адресата на која е наведена погоре во текстот заедно со пријавата или да се достават на денот на теститањето.

Потребни документи за запишување:

-        Извод од матична книга на родените (фотокопија)

-        Копија од лична карта на родителот / старателот

-        Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена установа

-        Медицинска белешка за извршен стоматолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа

-        Медицинска белешка од офталмолошки преглед издадена од надлежна здравствена установа

                                                                                                                  

   Директор

Соња Кирковска

Начин на пријавување

Известување

Улици кои влегуваат во опфатот на ООУ„Свети Кирил и Методиј“

IMG 20220418 122824

Посети: 1699
 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk[at]yahoo.com