Одделенски наставници

 

 

ГОРДАНА БУКРЕВСКА

Одделенски наставник

 

   

 

 

 

 

 

ГОРИЦА ВЕЛОВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

  

 

 

 

ВЕРА ПЕТРОВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

 

   

 

ДАНЧЕ ГИГОВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

МИРЈАНА ЈАНЕСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

МЕНТА БОГЕСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ГОРДАНА СТЕФАНОВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ВИОЛЕТА ЃОШЕВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

МЕРИ ЌУРЧИЕВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ЛУИЗА НАНЕВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

КАТЕРИНА КУЗМАНОВ ГАШТОВ

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ЈАСМИНА ЛУНЕСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ДИЈАНА КОВАЧЕСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

САЊА ПИПЕРЕВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

АНА ПОКУПЕЦ АПОСТОЛСКИ

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ВЕСНА ЧИЖБАНОСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ДАНИЕЛА КРСТЕВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

НИНА НИКОЛОВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

СИМОНА ПЕЦОВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

НАДА КРСТЕВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

АЛЕКСАНДРА КРСТОВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

НЕЛА СЛЕЗЕНКОВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

АНЕТА ЃОРЃИОСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

КАТЕРИНА БОГДАНОВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

ЈЕЛЕНА БРАУНОВИЌ

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

КАТЕРИНА ЛАЗАРЕВСКА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

БОЈАНА БАЏАКОВА

Одделенски наставник

 

 

 

 

   

 

 

АНКА ЦОНЕВСКА

Одделенски наставник

 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk[at]yahoo.com