Педагог

     

МАЈА ЃОРЧЕВСКА-ЗАТУРОСКА

 

Е-Пошта: mzaturoska[at]yahoo.com

ГОДИШНА ГЛОБАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ

Психолог

     

САЊА ШУТИНОСКА

 

Е-Пошта: sanjashutinoska[at]gmail.com

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО УЧИЛИШТЕТО

 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk[at]yahoo.com