Проекти

"The WOW Experience"

ЕРАЗМУС+ КА2 проект размена на добри практики

Име на проектот "The WOW Experience"

Координатор на проектот : Бојана Бачоска

Заменик координатор: Елизабета Христовска Ичева

Времетраење на проектот 36 месеци почнувајќи од 01.09.2020 до 31.08.2023 година

 

Целите на проектот :
-Учениците да имаат повеќе можност во текот на своите училишни активности да посетуваат активности во рамките на уметноста, и сето тоа да го поврзат со нивното учење.
-Интегрирано учење и поврзување на уметноста со останатите предмети .
-Да ја развиваат љубовта кон уметноста.
-Размена на искуства и добри практики помеѓу партнерите во проектот.
Носител на проектот Националната агенција –Норвешка
-NO01 Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education

 

Партнерски организации:
1. 900875473 Konserttikeskus ry Finland
2. 942453650 Iittalan yhtenäiskoulu Finland
3. 900701067 List fyrir alla Iceland
4. 902516228 Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken (Arts for young audiences Norway) Norway
5. 931623406 Teigar lower secondary school Norway
6. 900417051 Laugarnesskoli Iceland 7
7. 975398439 HOGSKOLEN I OSTFOLD Norway
8. 904321204 Primary school "Ss. Cyril and Methodius" The Republic of North Macedonia
9 . 949370041 MUSICAL YOUTH ASSOCIATION OF MACEDONIA SKOPJE The Republic of North Macedonia

Во рамките на проектот ќе се реализираат пет транснационални состаноци по следниот редослед:

Maj 2022 (23-26) - TM1 во Норвешка (долгорочно влијание)

Септември 2022 (19-22) - TM2 Во Финска (комуникација)

Мај 2023 (1-4 ) - TM4 во Северна Македонија (Најдобри практики Toolbox)

Август (28-31) - TM5 во Исланд (Евалуација)