Информации

Image

Слободен пристап до информации

 

Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службени лица кои ќе посредуваат и ќе укажуваат помош при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, ООУ „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ЦЕНТАР, СКОПЈЕ го назначува следното лице:

Стојанче Кабранов - секретар

Ул. Драгиша Мишовиќ 5/3-7 1000 Скопје

телефон: +38976434774

E-mail: kabranovstole[at]yahoo.com  

 

Офицер за заштита на личните податоци:  

Ленче Зајковска

телефон: +38970248971

E-mail: lence_mat[at]hotmail.com