Мисија и визија

Image

 

МИСИЈА:

Училиштето се стреми кон развивање на социјален, интелектуален и академски прогрес на учениците. Ние обезбедуваме подеднаков напредок на учениците преку развивање на нивните вештини, таленти и потреби. Светот го замислуваме глобално и отворено место, исполнето со почит и разбирање.

 

ВИЗИЈА:

Визија на училиштето е да ги инспирира учениците до нивниот максимален потенцијал, воедно да ги мотивира на потикнување на одговорно однесување и вредна работа. Училиштето верува во овие атрибути за да постигнеме единствен профил на ученик.