Мисија и Визија 

 

МИСИЈА:

Училиштето се стреми кон развивање на социјален, интелектуален и академски прогрес на учениците. Ние обезбедуваме подеднаков напредок на учениците преку развивање на нивните вештини, таленти и потреби. Светот го замислуваме глобално и отворено место, исполнето со почит и разбирање.

 

ВИЗИЈА:

Визија на училиштето е да ги инспирира учениците до нивниот максимален потенцијал, воедно да ги мотивира на потикнување на одговорно однесување и вредна работа. Училиштето верува во овие атрибути за да постигнеме единствен профил на ученик.

 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk[at]yahoo.com