Почетна

Уписи на првачиња во учебната 2024/2025 година

Почитувани родители, Ве известуваме дека уписот на првачињата за учебната 2024/2025 ќе се реализира од 07.05.2024 до 31.05.2024 во канцеларијата на стручната служба на училиштето.

Европска недела на кодирање (EU Code Week)

Европска недела на кодирање (EU Code Week) е доминантна непрофитна организација од 2013 година која има за да го прошири кодирањето и компјутерското размислување кај децата и кај возрасните и да ја подигне свеста за важноста на програмирањето и технологијата во секојдневниот живот и глобалниот пазар на труд. Тоа е повеќејазична платформа со ресурси за сите, а особено за наставници. Нивната цел е да

Уписи на првачиња во учебната 2023 - 2024 година

Уписи на првачиња во учебната 2023 - 2024 година

Почитувани родители, Ве известуваме дека уписот на првачињата за учебната 2023/2024 ќе се реализира од 02.05.2023 до 31.05.2023 во канцеларијата на стручната служба на училиштето.