Почетна

Уписи на првачиња во учебната 2023 - 2024 година

Уписи на првачиња во учебната 2023 - 2024 година

Почитувани родители, Ве известуваме дека уписот на првачињата за учебната 2023/2024 ќе се реализира од 02.05.2023 до 31.05.2023 во канцеларијата на стручната служба на училиштето.

Светскиот ден на книгата и авторските права

23 АПРИЛ – Светскиот ден на книгата и авторските права.
Одбележување на Светскиот ден на книгата во ООУ,,Свети Кирил и Методиј, Центар - Скопје.

Хуманитарен Талент Шоу

На ден 19.04.2023 во нашето училиште се одржа Хуманитарен Талент Шоу во рамките на ЦКА-ПХВ проектите на Црвениот Крст Општинска организација Центар.