Почетна

Светскиот ден на книгата и авторските права

23 АПРИЛ – Светскиот ден на книгата и авторските права.
Одбележување на Светскиот ден на книгата во ООУ,,Свети Кирил и Методиј, Центар - Скопје.

Хуманитарен Талент Шоу

На ден 19.04.2023 во нашето училиште се одржа Хуманитарен Талент Шоу во рамките на ЦКА-ПХВ проектите на Црвениот Крст Општинска организација Центар.
Aктивност на тема:,,АНТИКОРУПЦИЈА"

Aктивност на тема:,,АНТИКОРУПЦИЈА"

На ден 03.04.2023г. по предметот Граѓанско образование се реализираше воннаставна активност на тема:,,АНТИКОРУПЦИЈА" во која се вклучија ученици од деветтите одделенијаи според презентација на поими за корупција: